Dette er en midlertidig side for

Oslo Science City

Oslo Science City skal bidra til å skape fremtidens næringsliv, nye arbeidsplasser og økt samspill mellom kunnskapsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, SINTEF og Forskningsparken/Oslotech har gått sammen om å utvikle området fra Gaustad, Blindern, Marienlyst til Majorstuen som innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

Du kan lese mer om Oslo kommunes strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden her.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Send en e-post eller ring CEO Christine Wergeland Sørbye på +47 958 33 707.